Ukratko o Domu

Povijest Doma seže u 2006.godinu. Upoznati ćemo Vas s radom ustanove i kako smo uopće krenuli...
Dakle, moji roditelji, Đurđica i Franjo Mihek, su prije 12. godina na području Općine Pirovac počeli pružati uslugu socijalne skrbi udomiteljstva za odrasle osobe s psihičkim teškoćama. Naravno da su za istu dobili sva potrebna odobrenja, od šibenskog centra za socijalnu skrb i resornog ministarstva. Kako je udomiteljstvo zakonom limitirano na mali broj osoba, a ova populacija nema adekvatnih ustanova za smještaj u odnosu na potrebe, stručni radnici ministarstva su ih motivirali na proširivanje broja korisnika. Tako je 2006. godine nastala ustanova koja u Pirovcu zbrinjava 50 korisnika. Od 2006. nije se povećao broj ustanova, te smo se ponovno na sugestiju stručnih radnika ministarstva, odlučili proširiti djelatnost za dodatnih 50 korisnika. Tako je nastala nova ustanova na Ražinama, u bivšem prostoru Šibenke, tj. hostela, u Žaboričkoj ulici 17.

Dom Mihek ravnateljI jedna i druga ustanova zbrinjava osobe s intelektualnim oštećenjima i osobe s mentalnim ili psihosocijalnim oštećenjima, s duševnim smetnjama ili problemima mentalnog zdravlja.

Bio sam vrlo mlad kada su roditelji krenuli s ovom uslugom socijalne skrbi, a po prirodi ove djelatnosti, cijela naša obitelj je dijelila život naših korisnika. Tako se i kod mene razvila osjetljivost i ljubav za ove ljude. Evo reći ću da sada i moja matična obitelj, supruga i dvoje djece su također uključeni u život ustanove. Čovjek se osjeća ispunjenim kada izmami osmjeh na lice korisniku.

Uostalom i UN-ova konvencija o pravima osoba s invaliditetom nas poziva na odgovornost, na humano zbrinjavanje i odnos prema ovim osobama.

Ova ustanova će doprinijeti destigmatizaciji ljudi s ovim dijagnozama jer su često u javnosti obilježeni kao „luđaci“, kao opasni, kao oni koji su u svakom času spremni zabiti nož u leđa. Tvrdim da je to iskrivljena slika o našim korisnicima. Pored dijagnoze koja je tim ljudima uspostavljena, na njihovu žalost dodatni objektivni ili subjektivni rizični faktori su se posložili koji ih paraliziraju u organizaciji samostalnog življenja ili unutar obitelji.

Naši korisnici se dnevno educiraju o nenasilnom rješavanju sukoba, pomaže im se u realnom sagledavanju svog zdravstvenog statusa, uvida u svoje stanje, podizanje razine samopouzdanja i samopoštovanja.

Dakle, sve je ovo u sferi stručnog rada tima kojega čine pshijatar, psiholog, socijalni radnik, radni terapeut, više medicinske sestre i njegovateljice.

Posebno ću naglasiti da se ne može dogoditi da korisnik ostane bez adekvatne terapije, jednako kao i dnevnog grupnog rada i individualnog pristupa kao i radno okupacijske terapije.

Mene osobno veseli što moj tim primjenjuje temeljno načelo grupnog pristupa, a to je nema prisile već izbor kojega korisnici sami odaberu. To jest formula kvalitetnog življenja ovog kruga korisnika u ustanovi dugotrajnoga smještaja.

Danas naša ustanova ima dozvole za smještaj 100 korisnika sa psihičkim poteškoćama.

Isto tako uskoro započinjemo i sa uslugama smještaja korisnika na dnevnoj i poludnevnoj bazi jer se na području naše Šibensko-kninske županije pokazala potreba za takvim smještajem.

 Ravnatelj doma
Mario Mihek

Kontakt info

Dom Mihek

Dom za psihički bolesne 

odrasle osobe Mihek

Petra Zoranića 12 

HR - 22213 Pirovac 

Tel: 022/466-603 

Fax:022/466-116

Kralja Zvonimira 4a

HR-22213 Pirovac

Tel: 022/466-000

Fax:022/466-001

Žaborička 17

HR-22000 Šibenik

Tel:   022/341-409

Fax: 022/341-180

Ravnatelj doma  

Mario Mihek 

098/541-124

mail: info@dom-mihek.com