Naslovna

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Mihek
Petra Zoranića 12, 22213 Pirovac
Broj telefona: (+385 22) 466 603 Broj telefaxa: (+385 22) 466 116
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Web adresa: www.dom-mihek.com

PREUZIMANJE
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.csv

 

Kontakt info

Dom Mihek

Dom za psihički bolesne 

odrasle osobe Mihek

Petra Zoranića 12 

HR - 22213 Pirovac 

Tel: 022/466-603 

Fax:022/466-116

Kralja Zvonimira 4a

HR-22213 Pirovac

Tel: 022/466-000

Fax:022/466-001

Žaborička 17

HR-22000 Šibenik

Tel:   022/341-409

Fax: 022/341-180

Ravnatelj doma  

Mario Mihek 

098/541-124

mail: info@dom-mihek.com